Vücut Analizi

Elektrik akımına karşı dokuların oluşturduğu direncin ölçülmesi için yapılan vücut analizinde kişiye hissedemeyeceği kadar düşük şiddette bir akım verilir. Bunu yaparken hücrelerin elektriksel geçirgenlik farkından yararlanılır. El ve ayaklara bağlanan elektrotlar aracılığı ile vücudun farklı noktaları arasındaki direnç farkından vücut kompozisyonu belirlenmiş olur.
  • Yapılan vücut analizinde  aşağıda belirtilen maddeleri öğrenebilirsiniz:
  • Yağ miktarı yüzdesi ve ağırlığı
  • Yağsız doku yüzdesi ve ağırlığı
  • Toplam vücut suyu
  • Hücre dışı su kütle miktarı (ödem)
  • Beden kütle indeksi (BKI) ve beden hücre kütle endeksi
  • Bazal metabolizma hızı (BMR)